Pozvánka na VH 2022

Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí čp. 120

IČ 60917598 (Zápis v OR Krajského soudu v Hradci Králové 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180)
svolává řádnou valnou hromadu na 28. 5. 2021 od 17.00 hod. v sokolovně v Klášterci n. Orlicí

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedajícího VH, sčitatelů, ověřovatelů a zapisovatele.
4. Zpráva o činnosti představenstva a.s.
5. Výsledek hospodaření, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Návrh usnesení:
Odst. 7 A: VH schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2021
Odst. 7 B: VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku
VH bere na vědomí Zprávu dozorčí rady
8. Závěr

Číst dál: Pozvánka na VH 2022

Jednací řád VH 2022

Jednací řád valné hromady ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.


Tento jednací řad navazuje na stanovy ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., a na ustanovení platného zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Platí až do okamžiku schválení nového jednacího řádu.

Číst dál: Jednací řád VH 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021      

Společnost:       ŽIVA zemědělská obchodní,   a. s.

Sídlo:                 Klášterec nad Orlicí 120,   PSČ 561 82

IČO:                   60917598

zápis do OR:         19. 1. 1995, Krajský soud v Hradci Král., oddíl B, vložka 1180

Rozvahový den: 31. 12. 2021

Číst dál: Výroční zpráva za rok 2021